انتخاب زبان EN پست الکترونیک : hello@goldenpointco.com تلفن : ۸۸۲۴۰۰۰۱ ۲۱ ۹۸+

نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته تهران

در این نمایشگاه شرکتهای داخلی و خارجی و همچنین  شرکت نقطه طلایی تجارت ایرانیان حضور فعال دارند