انتخاب زبان EN پست الکترونیک : hello@goldenpointco.com تلفن : ۸۸۲۴۰۰۰۱ ۲۱ ۹۸+

کاغذA4


 این نوع کاغذ ، برش داده شده ی رول های گرید کپی است که با گرماژ 80 گرم و در بسته های 500 برگی  در قطع 210میلیمتر در 270میلیمتر عرضه میشود. بهترین نوع برش کاغذ لیزری میباشد، که کاغذی صاف و بدون لبه ،تولید میکند.