انتخاب زبان EN پست الکترونیک : hello@goldenpointco.com تلفن : ۸۸۲۴۰۰۰۱ ۲۱ ۹۸+

مقوای پشت طوسی


این نوع مقوا، در گرماژهای مختلف بین 230 گرم تا 450 گرم و سایزهای مختلف که یک روی آن سفید و روی دیگر آن طوسی است. این نوع مقوا کاربردهای بسیار وسیعی در صنعت چاپ و بسته بندی دارد و از الیاف بازیافتی تولید می شود.